Камелия – Бяла (Camellia Japonica)

40,00 лв.

В контейнер