Лъжекипарис – Аурея (Chamaecyparis Aurea)

50,00 лв.

Височина – от 120см до 150см