Производство

 • Производство

Производствената база на фирма "ШАКИ ЕООД", произвежда главно декоративни храсти, паркови дървета, туя, рози и кипариси. Растенията са в контейнерно производство. Най-голям дял заемат широколистните храсти. Произвежданите видове са: Pyracantha, Ligustrum, Cotoneaster, Hibiscus, различни видове от р.Spiraea и др.

 • Консултации

Фирмата дава консултации по всички въпроси, свързани с различните аспекти на ландшафтнатаархитектура, а именно:

  • интериорно и екстериорно озеленяване
  • паркови елементи
  • водни ефекти
  • поливни системи
  • осветление
  • декоративни настилки, растителна защита и др.