Дейности

  • Дейност

Дейността на фирма „Шаки” обхваща всички процеси,  свързани с проектирането,  изграждането и поддръжката на паркове и градини,  включително и играждане на поливните системи.  Ние се съобразяваме изцяло с изискванията и бюджета на нашите клиенти и върху тази основа разработваме идеите си.  За да може крайния резултат,  да бъде устойчив във времето,  ние ви предлагаме разнообразни възможности за поддръжка на зелените площи.

 

  • Ландшафтен дизайн

Ландшафтното проектиране е изключително важен работен процес. При разработване на ландшафтния дизайн влагаме много талант и позитивна енергия, като създаваме красота, която да ви радва дълги години. В нашето забързано ежедневие, зеленото пространство е този ключов елемент, който ни носи вътрешна хармония и душевен мир.Съзерцанието на едно единствено зелено растение е способно да преодолее натрупаният стес и да възвърне вътрешното ни равновесие. Все повече хора отделят време и средства за създаването на свое зелено пространство. Все повече инвеститори се убеждават, че вложените средства в озеленяване се връщат многократно. За да бъде озеленяването професионално изпълнено и да донесе желания ефект задължително трябва да започне със създаване на паркоустройствен проект. Само така Вие ще добиете реална представа за ситуирането на отделните зони , оптимално разположение на връзки и комуникации, композиционно разпределение на растителността.

 

  • Работен процес

Нашите първи срещи с Вас, започват с уточняване на Вашите желания, изисквания и предпочитания. Съветите, които ще дадем през този работен етап ще Ви помогнат да си изясните цялостната концепция на Вашия ландшафтен дизайн. Понякога не винаги е възможно да се осъществят всички идеи, но когато нещата са добре осмислени, Вие може да имате една основа, която да претърпи по-нататъшно развитие. За това е важно да имате цялостно разработен и подробен проект. Това ще спести време и грешки при изпълнението на обекта. В проектирането участват ландшафтни архитекти с пълна проектанска правоспособност. Проектите се разработват на фаза технически проект и съдържат идейно решение, дендрологичен проект, трасировъчен чертеж и 3D визуализации. При нас получавате проект, който ще послужи не само за издаване на разрешение за строеж но и ще бъде напълно изпълним съобразен с вашите желания, дадености на терена и микроклиматични условия. 3D визуализациите от различни гледни точки, ще ви дадат най-пълна представа как би изглеждало Вашето зелено пространство.