Дугласка Eла (Pseudotsuga Douglasii)

50,00 лв.

В контейнер, с височина 120см

Описание

Дугласката ела спада към сем. Борови, род. Pseudotsuga. Изключително право, вертикално дърво. При пълното си развитие стъблото достига до около 100 м.височина и до 4 м. в диаметър. Младите дървета образуват правопирамидална корона, която се запазва и при старите екземпляри. Стъблото е покрито със сивокафява кора. Младите клонки отначало са светлооранжеви, по-късно добиват червенокафява окраска и са покрити с грапави власинки. Иглиците са линейни, плоски, на върха тъпи или почти тъпи, дълги средно до 25 мм, лъскави и тъмнозелени отгоре, а от долната страна са с две белезникави линии.