Западна Туя – Фастигиата (Thuja occidentalis Fastigiata)

32,00 лв.

Височина – от 150см до 160см