Западна Туя – Фастигиата (Thuja occidentalis Fastigiata)

15,00 лв.

Височина – от 100см до 120см