Керия Японика (Kerria Japonica)

10,00 лв.

Описание

Керията е листопаден храст, който на височина достига 1,5 - 3 м. Листата са разположени последователно на зелените клони. Имат яйцевидно удължена на форма. Те са назъбени покрая и върху тях като златистожълти фенерчета са нацъфтелите в жълто рози.