Кипарис Лейланди – Вариегата (Cupressocypapis Leyland Variegata)

18,00 лв.

Височина – от 100см до 120см

Описание

Купресокипарис лейландий (Cupressocyparis leylandii) е вечнозелен вид с тясна, колоновидна корона, с гъсти къси клонки. Листата са люсповидни златисто-жълти, с бронзов цвят през зимата. Достига 7 до 12 (15)m във височина и 2 (3)m на ширина. Сравнително студоустойчив, непретенциозен вид. Устойчив на болести. Издържа на летните засушавания.