Розмарин (Rosmarinus Officinalis)

3,00 лв.

В контейнер

Описание

Вечнозелен гъсто разклонен храст. Листата са тъмнозелени, линейни и кожести, гъсти, сивозелени отдолу. Произхожда от Средиземноморието. Развива мощна и дълбока до 2-3 м коренова система. Растението е познато и използвано в дълбока древност като лекарствено и подправка, поради съдържанието на етерично масло в него. Зимоустойчив е в Южна България и по Черноморието. В Северна България мръзне, обикновено частично и после се възстановява.