Западна Туя – Холмструп (Thuja occidentalis Holmstrup)

32,00 лв.

Височина – от 100см до 120см

Описание

Западна туя Холмструп (Thuja occidentalis Holmstrup) е тесен, растящ право нагоре, голям храст. Симетрична, конична и много гъста корона. Хоризонтални клони с гъсти разклонения, разположени ветрилообразно. Бавно растящ. Достига от 3 до 4m на височина и от 0,8 до 1 (1,2)m на ширина. Годишния прираст е 12сm на височина.
Листата са вечнозелени, люсповидни, припокриващи се, наситено зелени и през зимата. Изключително устойчив храст, с добра възобновителна способност.