Туи

Вечнозелено иглолистно дърво, достигащо височина до около 10 м. Често се разклонява още в основата си. Короната е с пирамидална форма. Листата са дребни, люсповидни. Невзискателен към почвени условия вид. Най-добре расте върху леки, влажни и плодородни почви на слънчеви и полусенчести места.

Comments are closed.